Rozstrzygnięcie posiedzenia Rady

W dniu 7 maja 2021 roku w Kornelówce odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano wyboru operacji do finansowania w ramach naborów 1/2021 oraz 2/2021. Poniżej podaje się do wiadomości listy operacji wybranych do finansowania.

Protokół z posiedzenia Rady

Uchwała Rady w sprawie przyjęcia listy projektów wybranych do finansowania

Lista operacji zgodnych z LSR nabór 1/2021

Lista operacji zgodnych z LSR nabór 2/2021

Lista projektów wybranych do finansowania w ramach naboru 1/2021

Lista projektów wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2021