„Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia przestrzeni wypoczynkowo – rekreacyjnej poprzez wykonanie i montaż altany”

Gmina Sułów zrealizowała projekt pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia przestrzeni wypoczynkowo – rekreacyjnej poprzez wykonanie i montaż altany”. Operacja obejmowała zagospodarowaniu terenu w altanę …

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wypożyczania sprzętu i maszyn budowlanych oraz wykonywanie usług badania przenikalności cieplnej budynków

Na terenie gminy Łabunie została utworzona działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu usług badania przenikalności cieplnej oraz wypożyczaniu sprzętu i maszyn budowlanych. Otrzymane wsparcie finansowe, w ramach …

“Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulmice”

Gmina Skierbieszów zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulmice”. Operacja obejmowała zagospodarowaniu terenu …

„Urządzenie i porządkowanie terenu zielonego w miejscowości Komarów – Osada w celu nadania funkcji kulturalnych i społecznych”

Gmina Komarów – Osada zrealizowała projekt pod nazwą „Urządzenie i porządkowanie terenu zielonego w miejscowości Komarów – Osada w celu nadania funkcji kulturalnych i społecznych”. Operacja …