Stworzenie innowacyjnych i ekologicznych oraz plenerowych usług fotograficznych na terenie LGD Ziemia Zamojska

Na terenie gminy Sitno została utworzona działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług fotograficznych. Otrzymane wsparcie finansowe, w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach …

„Zakup dwóch mulczerów w celu podjęcia działalności gospodarczej związanej z wynajmem maszyn”

Na terenie Gminy Grabowiec została zrealizowana operacja w zakresie podejmowania działalności gospodarczej pn. „Zakup dwóch mulczerów w celu podjęcia działalności gospodarczej związanej z wynajmem maszyn”. Otrzymane …