Konsultacje

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Zamojska” informuje o rozpoczęciu konsultacji zmian w planie działania oraz budżecie. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 6 …