Ogłoszenie nr 1/2022 – Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Ogłoszenie nr 1/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w …