MATERIAŁY PROMOCYJNE


Kolorowanka dla najmłodszych mieszkańców LGD

W ramach projektu współpracy, realizowanego przez Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska wraz ze Stowarzyszeniem LGD Nasze Roztocze, powstała kolorowanka dla najmłodszych. Projekt pt. Rozwój Aktywności Mieszkańców (RAM) realizowany w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW 2014-2020 to szereg działań skierowanych do różnych grup społecznych z naszego obszaru, w tym także do najmłodszych uczestników życia społecznego. Kolorowanka jest już dostępna na naszej stronie www. Można ją pobrać i wydrukować do pokolorowania. Kolorowankę będzie można także zdobyć w różnego rodzaju konkursach na obszarze działania LGD. Zapraszamy do ciągłego odkrywania kolorowych zakątków Zamojszczyzny i Roztocza.

PRZYKŁADOWE STRONY:

POBIERZ: