Ogłoszenie nr 2/2022 – Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ogłoszenie nr 2/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w …