Wyjazd studyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym organizowanym w dniach 23-27.10.2022 r., realizowanego w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w …

Ogłoszenie nr 2/2022 – Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ogłoszenie nr 2/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w …