Ogłoszenie nr 3/2022 – Przebudowa, budowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych

Ogłoszenie nr 3/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w …

Ogłoszenie nr 2/2022 – Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ogłoszenie nr 2/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w …

Ogłoszenie nr 1/2022 – Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Ogłoszenie nr 1/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w …