Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje, że w wyniku czynności z dnia 27.04.2021 r., unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego …

Ogłoszenie nr 2/2021 – Przebudowa, budowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych

Ogłoszenie nr 2/2021 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w …