Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje, że w wyniku czynności z dnia 27.04.2021 r., unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego …