Spotkania konsultacyjne na temat nowej strategii rozwoju na lata 2021- 2027