Utworzenie i doposażenie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego i doposażenie Izby Muzealnej w Barchaczowie

Gmina Łabunie zrealizowała projekt pod nazwą „Utworzenie i doposażenie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego i doposażenie Izby Muzealnej w Barchaczowie”. Operacja polegała na utworzeniu i doposażeniu …