Ogłoszenie nr 6/2019 – Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych

Ogłoszenie nr 6/2019 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w …

Ogłoszenie nr 4/2019 – Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Ogłoszenie nr 4/2019 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w …