Utworzenie i doposażenie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego i doposażenie Izby Muzealnej w Barchaczowie

Gmina Łabunie zrealizowała projekt pod nazwą „Utworzenie i doposażenie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego i doposażenie Izby Muzealnej w Barchaczowie”. Operacja polegała na utworzeniu i doposażeniu …

„Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach w celu odtworzenia funkcji kulturalno – społecznej”

Gmina Łabunie zrealizowała projekt pod nazwą „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach w celu odtworzenia funkcji kulturalno – społecznej”. Celem operacji było ożywienie społeczno-kulturalne mieszkańców …