Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Załącznik nr 1 do Umowy o przyznaniu pomocy nr 00025-6934-UM00025/22 Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Raport z realizacji planu włączenia społeczności przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Zamojskiej na lata 2023 – 2027