Podjęcie działalności gospodarczej

Mieszkaniec  gminy Miączyn dzięki pozyskanemu dofinansowaniu za pośrednictwem LGD Ziemia Zamojska utworzył działalność gospodarczą  pn. „Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu konstrukcji stalowych różnego typu. Otrzymane wsparcie finansowe, w  ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wysokości 80 000 zł., umożliwiło zakup niezbędnego sprzętu oraz utworzenie jednego miejsca pracy.

2021.05.18-2