Posiedzenie członków Rady

Informujemy, że w dniu 7 maja 2021 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Biura LGD Ziemia Zamojska, odbędzie się posiedzenie członków Rady.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 1/2021 oraz 2/2021
  2. Ocena zgodności złożonych wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z kryteriami wyboru.
  3. Wybór operacji do finansowania