Ankieta na potrzeby ewaluacji LSR

Szanowni mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety. Wyniki badania posłużą do ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „Ziemia Zamojska” oraz do przygotowania nowej strategii w związku z perspektywą finansową na lata 2021-2027.

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgd_ziemia_zamojska_mieszkancy