Zakończenie naboru wniosków

Informujemy, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy, który odbył się w dniach od 04.05.2022 do 17.05.2022 roku wpłynęło 4 wnioski.