Rozsmakuj się w Ziemi Zamojskiej

Stowarzyszenie LGD “Ziemia Zamojska” wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD “Nasze Roztocze” realizuje projekt współpracy pn. Produkty lokalne atutem Zamojszczyzny i Roztocza (akronim PLAZiR). Celem projektu jest wzrost znaczenia produktów lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Zamojszczyzny i Roztocza poprzez organizację działań edukacyjnych i promocyjnych. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. W ramach współpracy powstał spot promujący produkty lokalne z obszaru LGD Ziemia Zamojska.

Zapraszamy do obejrzenia