Modernizacja obiektu usługowo – hotelowego Dwór Ujazdowski

Na terenie gminy Nielisz została zrealizowana operacja w zakresie rozwijania działalności gospodarczej pn. „Modernizacja obiektu usługowo – hotelowego Dwór Ujazdowski”. Operacja miała na celu ulepszenie świadczonych w Dworze Ujazdowskim usług, a co za tym idzie poprawę komfortu wypoczynku gości. Otrzymane wsparcie finansowe, w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wysokości 300 000 zł., przyczyniło się do stworzenia 1 miejsca pracy. W ramach operacji m. in. wykonano remont łazienek, zakupiono wyposażenie pokoi oraz zagospodarowanie parku.

2021.08.09 Dwór Ujazdowski