Utworzenie nowej działalności gospodarczej poprzez zakup samochodu dostawczego i wdrożenie nowych usług

Mieszkaniec  gminy Miączyn dzięki pozyskanemu dofinansowaniu za pośrednictwem LGD Ziemia Zamojska utworzył działalność gospodarczą  pn. „Utworzenie nowej działalności gospodarczej poprzez zakup samochodu dostawczego i wdrożenie nowych usług”. Otrzymane wsparcie finansowe, w  ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wysokości 80 000 zł., umożliwiło zakup samochodu dostawczego z przeznaczeniem na wynajem oraz utworzenie 1,2  miejsca pracy.

2021.07.27 Działalność Miączyn