INFORMACJA O SZKOLENIU

Szanowni Państwo,

Informujemy, ze w okresie od 01.03.2021 do 26.03.2021 r. odbędzie się szkolenie w trybie ciągłym na zasadzie indywidualnego umówienia się zainteresowanego Wnioskodawcy na spotkanie w Biurze LGD. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały informacyjne. Dodatkowo w trybie ciągłym prowadzone będzie doradztwo telefoniczne i malowe zgodnie z obowiązującymi procedurami.

W związku z powyższym prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu szkolenia z Biurem LGD pod nr telefonu 843072207 lud adresem email: biuro@lgdziemiazamojska.pl

Szkolenie dotyczy naboru wniosków obejmujących Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz 2.1.2 Przebudowa, budowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych.