Walne Zebranie Członków

Dnia 22 grudnia 2016 roku w Centrum Kultury w Sitnie odbyło się Walne Zebranie Członków. W trakcie spotkania podjęto uchwały dotyczące wyboru nowych członków Zarządu i Rady oraz zmiany procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”. Zmieniona została również Procedura wyboru i oceny oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców. Dokonano również aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz zmiany kryteriów wyboru. Została również zmieniona składka członkowska.