Posiedzenie Rady

Dnia 19 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady, na którym poprawiono oczywistą omyłkę w uchwale dotyczącej wyboru wniosku nr 14/1/2016 poprzez skorygowanie kwoty wsparcia.

Lista operacji wybranych do finansowania

Uchwała Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Ziemia Zamojska” nr I/72/2016 z 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru 1/2016

Uchwała Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Ziemia Zamojska” nr I/71/2016 z 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustaleniu kwoty wsparcia