Walne zebranie członków

W dniu 15 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Sitnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”. Na zebraniu został zaprezentowany projekt Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemia Zamojska. Omówiono najważniejsze jej zagadnienia, następnie przyjęto ją do realizacji.W trakcie spotkania przyjęto również procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz kryteria wyboru operacji oraz procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych oraz kryteria wyboru.