Studio Krawieckie Marioli Rodzik

Mieszkanka Gminy Sitno pozyskała dofinansowanie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na realizację operacji pn. ”Podjecie innowacyjnej działalności pn. „Studio Krawieckie Marioli Rodzik”. Otrzymane wsparcie finansowe, w  ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wysokości 80 000 zł., pozwoliło na zakup maszyn szwalniczych, maszyny wykonującej hafty oraz maszyny przeznaczonej do wycinania różnego rodzaju wzorów na materiałach.

2020.07.22 - Studio Krawieckie Marioli Rodzik