Parafia Rzymsko – Katolicka Wniebowzięcia N.M.P w Skierbieszowie

Parafia Rzymsko – Katolicka Wniebowzięcia N.M.P w Skierbieszowie zrealizowała projekt pod nazwą „Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa historyczno – kulturowego Gminy Skierbieszów poprzez renowację zabytkowego ołtarza głównego w zabytkowym Kościele pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Skierbieszowie – etap I”. Otrzymane wsparcie finansowe, w  ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wysokości 55 932 zł., pozwoliło na wykonanie renowacji struktury architektonicznej zwieńczenia ołtarza głównego, renowację formy rzeźb aniołów a także konserwację i renowację 2 obrazów znajdujących się w ołtarzu głównym.