LGD Ziemia Zamojska

PLIKI DO POBRANIA

pdf Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA Zamojska” Na Lata 2014-2020 obowiązujący od maja 2019

pdfZałączniki do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” od maja 2019

 

pdfSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER„ Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - OBOWIĄZUJĄCE OD KWIETNIA 2018

 


 Uwaga! Obowiązujące deklaracje od maja 2018r.

pdf  Deklaracja członkowska sektor społeczny-organizacje pozarządowe

pdf  Deklaracja członkowska sektor publiczny

pdf Deklaracja członkowska sektor gospodarczy

pdf Deklaracja członkowska sektor społeczny


Jednym z obowiązków beneficjentów, którzy korzystają z pomocy finansowej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, jest przekazanie informacji Lokalnej Grupie Działania odpowiadającej za wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju o osiągnięciu założonych efektów, tj. osiągnięciu wskaźników produktu i rezultatu w wyniku wdrażanego projektu. Informacje te przekazywane są za pomocą ankiet monitorujących opracowywanych przez LGD "Ziemia Zamojska".
Poniżej zamieszczamy edytowalny formularz ankiety monitorującej dla beneficjentów, którzy rozliczyli wnioski składane do LGD

pdf ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIALANIA ZIEMIA ZAMOJSKA NA LATA 2014-2020 OBOWIĄZUJĄCA OD LUTEGO 2018R.


 

Załączniki do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”- obowiązująca od lutego 2018r. - obowiązująca od lutego 2018r.

LSR "ZIEMIA ZAMOJSKA" 2014-2020 .pdf - obowiązująca od lutego 2018r.

LSR "ZIEMIA ZAMOJSKA" 2014-2020 .pdf

Załączniki do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”

LSR "ZIEMIA ZAMOJSKA" 2009-2014 .pdf

 

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi zamojskiej"

ASZW

„Akademia smaku

ziemi włodawskiej"

ASZZ

„Akademia smaku

ziemi łukowskiej"

800px Flag of Europe.svg

EUROPA
Portal Unii Europejskiej

prow mini

PROW

minrolMinisterstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

KSOWKrajowa Sieć

Obszarów Wiejskich

ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa