Podsumowanie projektu pn. „Kultura naszym oknem na świat”

Kultura naszym oknem na świat – to tytuł projektu, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L. w terminie od 02.10.2023 r. do 31.03.2024 r.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do kultury wysokiej i kształtowanie wrażliwości kulturalnej trzydziestoosobowej grupy dzieci w wieku od 5 do 16 lat, zamieszkujących obszar Ziemi Zamojskiej. Cel projektu został zrealizowany poprzez udział uczestników w szeregu działań i wydarzeń kulturalnych.

Wstępem do realizacji projektu była wizyta w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, gdzie wraz z wieloletnim aktorem teatru, dzieci zajrzały do niemalże wszystkich zakamarków tej znanej i znaczącej instytucji kultury. Wzięły także udział w lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym w Lublinie, zwiedziły Kaplicę Świętej Trójcy i poznały historię powstania Lublina oraz Zamku Lubelskiego. Kolejne wyjazdy miały na celu bezpośrednie spotkanie uczestników z kulturą wysoką poprzez udział w spektaklach teatralnych. Pierwszy z nich zorganizowano 11 stycznia 2024 r. Tego dnia dzieci wzięły udział w spektaklu pt. „Piotruś Pan”, wystawionym na scenie Zamojskiego Domu Kultury przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Na kolejne kulturalne wydarzenie młodzi uczestnicy wraz z opiekunami udali się do Opery Lubelskiej w dn. 24 stycznia 2024 r., by wziąć udział w spektaklu baletowym pt. „Królewna Śnieżka”. Zarówno dla dzieci, jak też dorosłych, była to pierwsza okazja do obejrzenia gry aktorów połączonej z tańcem baletowym i muzyką wykonywaną na żywo przez orkiestrę Opery Lubelskiej. Ostatnim spotkaniem z wysoką kulturą w teatrze był spektakl pt. „Idziemy po skarb”, który został wystawiony na deskach Teatru im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie 12 marca br. Tego dnia dzieci wraz z opiekunami zwiedziły Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, które jest największym obiektem kulturalnym na Lubelszczyźnie, ponieważ odbywają się tam różnego rodzaju spotkania, konferencje, wystawy i wydarzenia kulturalne na wysokim poziomie. Bogata kolekcja lalek teatralnych i postaci z bajek prezentowana na korytarzach obiektu, była kolejnym interesującym elementem projektu, który miał na celu uwrażliwienie uczestników na kulturę wysoką. W terminie realizacji zadania, dzieci wzięły także udział w cyklu warsztatów malarskich, zorganizowanych w trzech szkołach podstawowych: w Kornelówce, Kolonii Sitno i Horyszowie Polskim. Tematyka warsztatów przeprowadzonych przez Fundację Sztukateria Idealna była różnorodna, poczynając od stroików bożonarodzeniowych na drewnianej bazie z elementami zdobień malarskich i dekoracji przestrzennych przez witraże malowane na szkle, inspiracje wiosenne wykonane techniką akwareli, zapoznanie z elementami pozłotnictwa, kończąc na pejzażu wiosennym na jajku wielkanocnym.

Projekt wpłynął na zwiększenie kompetencji kulturowych oraz wrażliwości artystycznej wśród najmłodszych mieszkańców. Zrealizowane działania przyczyniły się także do zmniejszenia wykluczenia kulturalnego dzieci z obszarów wiejskich, które ze względu na miejsce zamieszkania i dużą odległość do instytucji kultury, nie mają szansy na korzystanie z oferty kulturalnej na wysokim poziomie.

Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji PZU w ramach konkursu „Fundacja PZU z kulturą”.