Realizacja projektu współpracy pt. Rozwój Aktywności Mieszkańców (RAM)

W ramach projektu współpracy pt. Rozwój Aktywności Mieszkańców (RAM) na obszarze obejmującym 9 gmin partnerskich wchodzących w skład Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska powstało 9 miejsc wypoczynku i integracji mieszkańców. Infrastruktura jest efektem projektu współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska wraz ze Stowarzyszeniem LGD Nasze Roztocze w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Każdy komplet małej architektury składa się z grilla betonowego z wiszącym rusztem, stołu betonowego z ławkami, 2 ławek betonowych łukowych, betonowego kosza na śmieci oraz tablicy informacyjnej. Miejsca wypoczynku i integracji powstały w Grabowcu, Kolonii Sitno, Sułowie, Chomęciskach Małych, Nieliszu, Iłowcu, Żukowie, Barchaczowie, Kraczewie. Nowa infrastruktura będzie służyć lokalnym mieszkańcom oraz turystom podczas organizowanych spotkań i wydarzeń kulturalnych oraz przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni publicznej na terenie działania Ziemi Zamojskiej. Wartość zadania wynosi 117 895,50 zł.

2020.09.08 - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW