Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" wita na swojej stronie !!!

 

Aktualności


Ogłoszenie
Dodano: 30.12.2009

W dniu 7 stycznia 2010 r. o godzinie 14.00 w siedzibie biura LGD "Ziemia Zamojska" odbędzie się posiedzenie Rady w celu przeprowadzenia procedury wyboru operacji przez LGD w związku z naborem wniosków w ramach działania 4.1/413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Odnowa i rozwój wsi.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika ds. organizacyjno - administracyjnych
Dodano: 16.12.2009

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska " z siedzibą w Sitnie 73, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko pracownika ds. organizacyjno- administracyjnych została wybrana Pani Magdalena Karska zamieszkała w Horyszowie Polskim.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowej
Dodano: 14.12.2009

OGŁOSZENIE

LGD "Ziemia Zamojska" poszukuje osoby na stanowisko - księgowej (1/5 etatu).

Więcej...>>


Wyniki oceny formalnej wniosków aplikacyjnych na stanowisko pracownika ds. organizacyjno - administracyjnych
Dodano: 14.12.2009

Informujemy, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 25 listopada 2009 r. na stanowisko pracy, pracownik d.s organizacyjno - administracyjnych w terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymagania formalne. W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko do następnego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowała się Pani Magdalena Karska.

Kornelówka 11.12.2009 r.


Szkolenia
Dodano: 30.11.2009

W dniach 4-6 listopada oraz 18-20 listopada 2009 r. w Kornelówce - siedzibie biura LGD, odbyło się szkolenie dla członków Zarządu, pracowników Biura, wójtów gmin z obszaru LSR, osób współpracujących z Biurem oraz dla członków Rady. Szkolenie zostało zorganizowane przez Pana Jarosława Maluhę oraz Pana Mariusza Tłuczka. Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z statutem LGD, zakres podejścia LEADER w ramach PROW 2007- 2013. Przeprowadzone zostały warsztaty na temat oceny i wyboru operacji, na podstawie praktycznego zastosowania lokalnych kryteriów wyboru w procesie oceny wniosków. Na warsztatach zostały także przeprowadzone ćwiczenia z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie.


Walne zebranie członków
Dodano: 25.11.2009

W dniu 3 grudnia 2009 r. o godz.14.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Ziemia Zamojska". Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Dodano: 25.11.2009

OGŁOSZENIE

LGD "Ziemia Zamojska" poszukuje osoby na stanowisko - Pracownik ds. organizacyjno- administracyjnych (pełny etat).

Więcej...>>


Spotkania informacyjne
Dodano: 24.11.2009

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" informuje, że odbędzie się 7 spotkań informacyjnych w każdej z gmin członkowskich, w związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007 - 2013.

Planowane terminy spotkań są następujące:

  • Sitno 25.11 2009 r. - godz. 14.00
  • Łabunie 30.11.2009 r. - godz. 10.00
  • Stary Zamość 08.12.2009 r. - godz. 9.00
  • Skierbieszów 04.12.2009 r. - godz. 9.00
  • Grabowiec 25.11.2009 r. - godz. 8.00
  • Komarów Osada 26.11.2009 r. - godz. 8.00
  • Miączyn 09.12.2009 r. - godz. 9.00

Serdecznie zapraszamy


<<Pierwsza <Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna> Ostatnia>>

 

      Godzina:  godzina
      Data:  data


spik
Skarby Przyrody
i Kultury

unia EUROPA
Portal Unii Europejskiej

mrirw

PROW

leader LEADER

mrirw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

fapa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Copyright © 2009 by LGD Ziemia Zamojska