Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" wita na swojej stronie !!!

 

Aktualności


Małe projekty - lista projektów wybranych do finansowania
Dodano:01.07.2010

Kierownik Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" podaje do publicznej wiadomości listę projektów wybranych do finansowania (według liczby uzyskanych punktów) ocenionych przez Radę LGD "Ziemia Zamojska" w dniu 25.06.2010 r., które zostały złożone w ramach działania "Małe projekty", w naborze wniosków 4.1/413/I/2010.

Więcej...>>


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska"
Dodano:15.06.2010

W dniu 14 czerwca 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska, członkowie Rady oceniali złożone projekty w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska w ramach działania "Małe projekty" - projekty zostały ocenione w zakresie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.

pdf Lista ocenionych projektów w ramach "Małe projekty"

Pomidorowy początek lata
Dodano:15.06.2010

W dniu 13 czerwca 2010 r. w Łabuniach na gminnym boisku odbył się festyn "Pomidorowy początek lata". Impreza rozpoczęła się o godzinie 1200 od wystaw ogólnopolskich firm przetwórstwa owocowo-warzywnego.O godzinie 1400 uroczystość została oficjalnie rozpoczęta. Przybyłych gości przywitał Wójt Łabuń Pan Antoni Turczyn w trakcie imprezy został rozstrzygnięty konkurs "Nasze kulinarne dziedzictwo - przegląd potraw lokalnych z obszaru LGD Ziemia Zamojska". Do konkursu zostało zgłoszonych 6 potraw. Komisja oceniała wygląd potrawy, walory smakowe, związek dania z regionem i tradycjami. Pierwsze miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich w Mocówce za potrawę Karkówka sołtysa w sosie pomidorowym. Główną nagrodą był robot kuchenny Zelmer 878. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w postaci kuchenki mikrofalowej Daewoo KOR 6Q17. Wszystkie nagrody ufundowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. W trakcie festynu odbyły się pomidorowe zawody sołectw oraz konkurs wiedzy o pomidorze. Publiczność rozweselał Kabaret Szara Eminencja. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały Barchaczowskie Dzwoneczki oraz Śniatyczanki. Wystąpił również dziecięcy zespół ludowy Iskierki ze Szkoły Podstawowej. Gwiazdą wieczoru był zespół Power Play. Po zakończeniu festynu odbyła się dyskoteka, którą do późnych godzin nocnych DJ Manieczki.

Galeria>>


Spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące"Odnowy i rozwóju wsi"
Dodano:09.06.2010

W dniu 08 czerwca 2010 r. w siedzibie biura LGD w Kornelówce odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne. Dotyczyło działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju "Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Na spotkaniu omówiono podstawy prawne działania "Odnowa i rozwój wsi", zostały przedstawione zmiany w prawie dotyczące tego działania. Trenerzy przedstawili i omówili przykładowy wniosek. W szkoleniu wzięli udział pracownicy gmin członkowskich, członkowie zarządu, przedstawiciele komisji rewizyjnej.

Galeria>>


Podsumowanie I w 2010 roku naboru wniosków
Dodano:09.06.2010

W dniu 08 czerwca o godzinie 1530 zakończony został nabór wniosków w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Małe projekty". W terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 08.06.2010r. do godz. 1530 do Biura LGD wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie operacji.

pdf Zestawienie złożonych wniosków-"Małe projekty"

Starozamojski festyn rodzinny
Dodano:09.06.2010

W dniu 6 czerwca w Starym Zamościu odbył się Starozamojski Festyn Rodzinny. Był on współorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska". Rozpoczął się o godzinie 1400. Przybyłych gości przywitał wójt Starego Zamościa Pan Waldemar Raczyński. W trakcie imprezy został rozstrzygnięty konkurs Nasze kulinarne dziedzictwo - przegląd potraw lokalnych z obszaru LGD "Ziemia Zamojska". Do konkursu zostało zgłoszonych 5 potraw. Komisja oceniała wygląd potrawy, walory smakowe, związek dania z regionem i tradycjami. Pierwsze miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich ze Starego Zamościa za potrawę "Kaczka po Starozamojsku", "Latawica" i szampan "Bzik" i odebrało nagrodę w postaci Robota Kuchennego AEG KM 850 oraz dyplom. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w postaci Kuchenek Mikrofalowych Daewoo KOR-6L15. Wszystkie nagrody ufundowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Dzieci ze szkoły teatralnej w Krasnem zaprezentowały przedstawienie, wystąpił również zespół Iskierki. Widownię rozweselał i bawił kabaret Świerszczychrząszcz oraz Teatr z Lublina. Gwiazdą wieczoru był zespół Solaris. Na zakończenie festynu Dj Junior poprowadził dyskotekę. Publiczność bawiła się do późnych godzin nocnych.
Wśród innych atrakcji było malowanie twarzy, pokaz Bractwa Rycerskiego, degustacja potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Galeria>>


Informacja
Dodano:02.06.2010

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.06.2010 r. Biuro LGD będzie nieczynne.


Odnowa i rozwój wsi-ogłoszenie o II naborze wniosków
Dodano:02.06.2010

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" informuje o II naborze wniosków w 2009 roku o przyznanie pomocy: w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007 - 2013.

Więcej...>>


Spotkania informacyjno-szkoleniowe
Dodano:02.06.2010

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" informuje, że w dniu 08.06.2010 r. o godz. 1100 w Kornelówce w siedzibie biura LGD odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniwe na temat: Zmiany legislacyjne oraz zasady przygotowania wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Osi 4 Leader.

pdf Program spotkania informacyjnego

Imprezy kulinarne-konkurs
Dodano:25.05.2010

KONKURS "NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO- PRZEGLĄD POTRAW LOKALNYCH Z OBSZARU LGD ZIEMIA ZAMOJSKA"

W trakcie każdej ze współorganizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" imprezy kulturalnej odbędzie się konkurs pt. Nasze Kulinarne Dziedzictwo - przegląd potraw lokalnych z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Zamojska". Celem konkursu jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach lokalnych oraz przede wszystkim wyszukanie potraw lokalnych, które mogłyby się stać wizytówką obszaru Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Zamojska".
W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne mieszkające na terenie LGD "Ziemia Zamojska" oraz restauratorzy, właściciele barów, stołówek, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń z terenu LGD "Ziemia Zamojska".
Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia wraz z przepisem danej potrawy i odesłanie jej do siedziby Biura LGD Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" za pośrednictwem poczty lub do właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Gminy.
Rozstrzygając konkurs komisja będzie zwracała uwagę w szczególności na walory smakowe, wygląd potrawy oraz związek dania z regionem i tradycjami. W ramach oceny uczestnik może zdobyć maksymalnie 20 punktów.
Regulamin konkursu znajduje się w zakładce Kalendarz imprez (pod nazwą imprezy).

Zapraszamy do uczestnictwa.

Więcej...>>


Zaliczki na operacje realizowane z udziałem środków EFRROW
Dodano:14.05.2010

Z dniem 10 maja 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 57, poz. 351). W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkowe finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach następujących działań z PROW 2007 - 2013:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych,
 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
 • Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej,
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:
  • dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",
  • dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
 • Wdrażanie projektów współpracy,
 • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Wypłata zaliczki podlega ustanowieniu gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110 % kwoty zaliczki. Z zaliczek będą mogli skorzystać także Beneficjenci, którzy złożyli wnioski o pomoc finansową z wyżej wymienionych działań, w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy, które zostały przeprowadzone przed dniem wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy. W tym przypadku zaliczka będzie wypłacana Beneficjentowi na jego wniosek na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ważne jest, aby Beneficjenci składając wniosek o zaliczkę, dokonali tej czynności w odpowiednim terminie, tj.:

 • Beneficjenci, którzy mają już podpisane z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub Samorządem Województwa umowy przyznania pomocy w ramach wymienionych działań, muszą złożyć wniosek o wypłatę zaliczki w ciągu 30 dni liczonych od 10 maja 2010 r. czyli do 8 czerwca br.
 • Beneficjenci, których wnioski o przyznanie pomocy przeszły pozytywną weryfikację, lecz nie zostały jeszcze z nimi zawarte umowy przyznania pomocy, jeżeli chcą skorzystać z zaliczki muszą złożyć taki wniosek w terminie 30 dni od momentu podpisania umowy przyznania pomocy.

 Do pobrania:
pdf Wniosek o zaliczkę
pdf Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę
pdf Wniosek o zaliczkę PDF


Spotkania informacyjno-szkoleniowe zakończone
Dodano:13.05.2010

W dniach od 27.04.2010 r. do 12.05.2010 r. w gminach członkowskich Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" odbyły się spotkania informacyjno - szkoleniowe. Dotyczyły działania 4./413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju "Małe Projekty" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Na szkoleniach przedstawiono definicję beneficjenta zakres pomocy, formę i wysokość pomocy oraz poziom pomocy. Omówiono koszty kwalifikowane podlegające refundacji w ramach małych projektów, kryteria dostępu - czyli jakie warunki trzeba spełniać aby otrzymać pomoc, szczegółowo omówiono wniosek oraz załączniki do wniosku w ramach "Małych projektów".

Więcej...>>


Projekt-"Wiejskie smaki"
Dodano: 13.05.2010

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska"
Zaprasza do udziału w projekcie:
"Wiejskie smaki"

Więcej...>>


Małe projekty-harmonogram
Dodano: 11.05.2010

Wszystkie osoby zainteresowane informacjami na temat aplikowania o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Małe projekty" za pośrednictwem LGD "Ziemia Zamojska" zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa organizowanego na terenie gmin członkowskich stowarzyszenia.

W trakcie dyżurów doradców można uzyskać pomoc w zakresie prawidłowego wypełnienia formularza wniosku i przygotowania wymaganych załączników.

HARMONOGRAM DYŻURÓW DORADCÓW W RAMACH DZIAŁANIA "MAŁE PROJEKTY"

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
KOMARÓW OSADA od 13.00       od 13.00
SKIERBIESZÓW   od 14.00 od 14.00    
SITNO od 9.00   od 13.00    
MIĄCZYN       od 14.00 od 14.00
GRABOWIEC   od 13.00   od 9.00  
ŁABUNIE od 13.00   od 9.00    
STARY ZAMOŚĆ   od 9.00   od 13.00  
 • Dyżury po wcześniejszym ustaleniu z biurem LGD.
 • TEL. 84 538 95 25

Małe projekty-ogłoszenie o naborze wniosków
Dodano: 30.04.2010

OGŁOSZENIE

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o I naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania objętego PROW 2007 - 2013.

Więcej...>>


Aneks do umowy
Dodano: 26.04.2010

W dniu 22 kwietnia 2010 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy nr UM03-6933-UM0300007/09 z dnia 27 maja 2009 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego i Wicemarszałka Województwa Lubelskiego - Jacka Sobczaka, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" reprezentowanym przez Mariana Tadeusza Bernata - Prezesa Stowarzyszenia, oraz Dominika Kordysia - Skarbnika Stowarzyszenia, LGD "Ziemia Zamojska" zawnioskowała o:

 1. Zmianę harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz zmiany limitów środków na działania osi 4.
 2. Zmianę treści Strategii w związku z podjętymi uchwałami Walnego Zebrania Członków z dnia 19.03.2010 r.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe
Dodano: 26.04.2010

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" informuje, że odbędzie się 7 spotkań informacyjno-szkoleniwych w każdej z gmin członkowskich, w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe Projekty" objętego PROW 2007 - 2013.

Planowane terminy spotkań są następujące:

 • Sitno 30.04.2010 r. - godz. 1400               - miejsce: GOK Sitno
 • Łabunie 28.04.2010 r. - godz. 1200            - miejsce: UG Łabunie
 • Stary Zamość 27.04.2010 r. - godz. 900      - miejsce: UG Stary Zamość
 • Skierbieszów 07.05.2010 r. - godz. 900       - miejsce: UG Skierbieszów
 • Grabowiec 29.04.2010 r. - godz. 900          - miejsce: UG Grabowiec
 • Komarów Osada 30.04.2010 r. - godz. 900   - miejsce: GOK Komarów
 • Miączyn 12.05.2010 r. - godz. 930              - miejsce: UG Miączyn

Serdecznie zapraszamy


Aneks do umowy
Dodano: 08.04.2010

W dniu 08 kwietnia 2010 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy nr 00029-6932-UM0300007/09 z dnia 27.01.2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego i Wicemarszałka Województwa Lubelskiego - Jacka Sobczaka, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" reprezentowanym przez Mariana Tadeusza Bernata - Prezesa Stowarzyszenia oraz Dominika Kordysia - Skarbnika Stowarzyszenia. LGD "Ziemia Zamojska" zawnioskowała o zmniejszenie kwoty przyznania pomocy w I kwartale 2010 r. w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW 2007-2013 na rok 2010 z kwoty 77 589,61 zł na kwotę 54 350,63 zł. Różnica tych kwot została przeniesiona na kolejne kwartały 2010 r.

   Załącznik: Zestawienie rzeczowo-finansowe.pdf


Skrócony termin naboru ofert na trenerów
Dodano: 07.04.2010

W związku ze zmianą harmonogramu naboru wniosków zostaje skrócony termin naboru ofert na trenerów do przeprowadzenia spotkań informacyjnych dotyczących działań w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Małe projekty". Aplikacje prosimy składać do dnia 09.04.2010 r. do godz. 1430.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem LGD:
tel./fax 084 538 95 25,
e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl.

Wniosek o płatność pośrednią
Dodano: 07.04.2010

W dniu 31 marca 2010 r. został złożony wniosek o płatność pośrednią w ramach działania 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" dotyczący I kwartału 2010 r.


Przebieg Walnego Zebrania
Dodano: 24.03.2010

W dniu 19 marca 2010 w Kornelówce odbyło się Walne Zebranie Członków, w którym uczestniczyło 49 osób. Obrady otworzył Pan Marian Bernat przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska". Przewodniczącą obrad została Pani Dominika Witkowska. Zostały przedstawione sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz z działalności Rady i Komisji Rewizyjnej.
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2009.
 
W związku z rezygnacją Pani Krystyny Kochańskiej (członek Rady), Pana Mariusza Tłuczka (członek Komisji Rewizyjnej) oraz Pana Zdzisława Koszel ( skarbnik Zarządu) dokonano wyboru nowych członków na ich miejsca:
Pani Elżbieta Czarny została członkiem Rady
Pani Justyna Rubacha została członkiem Komisji Rewizyjnej
Pan Dominik Kordyś został Skarbnikiem Zarządu
 
W trakcie Walnego Zebrania Członków podjęto 6 uchwał. Dokonano zmian w harmonogramie przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju oraz zmiany limitu środków na działania osi 4. Kolejne proponowane zmiany związane były z przyjęciem nowych członków do Stowarzyszenia oraz z rezygnacją poszczególnych członków władz Stowarzyszenia i wyborem nowych na ich miejsce. Ostatnia proponowana zmiana dotyczyła wskaźników w Przedsięwzięciu V - Partnerstwo na rzecz aktywizacji i rozwoju w pkt. 4.7 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, w rubryce: Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia i celów LSR dodano wskaźnik o treści wskaźniki rezultatu min. 7. Wszystkie proponowane zmiany zostały zaakceptowane.

    Galeria zdjęć


Poszukujemy trenerów
Dodano: 23.03.2010

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" poszukuje trenerów do przeprowadzenia spotkań informacyjnych dotyczących działań w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Małe projekty"

Więcej...>>


Poszukujemy doradców
Dodano: 23.03.2010

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" poszukuje doradców w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Więcej...>>


Walne zebranie członków
Dodano: 10.03.2010

Informujemy, że w dniu 19 marca 2010 roku o godzinie 1100 w siedzibie Biura Stowarzyszenia (w budynku Szkoły Podstawowej w Kornelówce 41) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska".

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Przewodniczącego obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/ nieudzielania absolutorium dla Zarządu.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy


Jesteśmy mądrzejsi o nowe doświadczenia
Dodano: 08.03.2010

Warsztaty szkoleniowe w zakresie wypracowania wspólnej wizji rozwoju produktów turystycznych oraz ich promocji na terenie LGD "Ziemia Zamojska" już za nami.

W dniach 03 -05 marca 2010 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe w Kalnicy. W warsztatach wzięło udział 25 osób z terenu LGD Ziemia Zamojska, przedstawiciele lokalnych władz, pracownicy gmin, pracownicy biura LGD oraz lokalni liderzy. Zajęcia były prowadzone przez dwóch trenerów w formie warsztatów szkoleniowych. Program warsztatów obejmował m.in. omówienie działań PROW, które mogą się przyczynić do poprawy jakości świadczonych usług turystycznych, skutecznego promowania turystyki i produktów turystycznych na terenie LGD.
 
Uczestnicy szkolenia, pracując w grupach, sami opracowywali analizę SWOT obszaru pod względem turystyki, wypracowali wspólną wizję rozwoju turystyki obszaru LGD, wyłonili produkty turystyczne, które są charakterystyczne dla naszego obszaru, wymieniali się doświadczeniami i pomysłami dotyczącymi turystyki, jej promocji.
 
Podczas wykładów zostały przedstawione możliwości rozwoju turystyki, możliwości stworzenia nowych produktów turystycznych oraz potencjał turystyczny obszaru.

    Galeria zdjęć


Informacja o szkoleniu
Dodano: 16.02.2010

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" prowadzi rekrutację na warsztaty szkoleniowe, które odbędą się w dniach od 03 do 05 marca 2010 r. w Kalnicy.

Celem szkolenia jest wypracowanie wspólnej wizji rozwoju produktów turystycznych oraz ich promocji na terenie LGD "Ziemia Zamojska". Szkolenie przeznaczone jest dla liderów lokalnych społeczności - w tym pracowników gmin zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych, sołtysów, członków Rad Sołeckich, członków organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, osób chętnych do podejmowania inicjatyw w środowisku lokalnym. Rozwój turystyki na terenie LGD jest jednym z głównych priorytetów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Uczestnicy szkolenia dzięki uczestnictwu w warsztatach zdobędą dodatkową wiedzę na temat turystyki, jej promocji na terenie LGD "Ziemia Zamojska", zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do rozwoju dialogu i współpracy między sąsiadującymi gminami.
 
Szczegółowe informacje oraz zapisy na szkolenie przyjmuje biuro Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" Kornelówka 41, 22-424 Sitno, tel. 084 538 95 25,
e-mail biuro@ lgdziemiazamojska.pl.
Liczba miejsc ograniczona.


Ogłoszenie-Odnowa i rozwój wsi
Dodano: 15.02.2010

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013 nie zostanie ogłoszony w I kwartale 2010 roku, (zgodnie z harmonogramem podawania do publicznej wiadomości przewidywanych terminów naboru wniosków).
Ogłoszenie terminu naboru wniosków możliwe będzie po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013.


Odnowa i rozwój wsi - lista projektów wybranych do finansowania
Dodano: 01.02.2010

Kierownik Biura LGD "Ziemia Zamojska" podaje do publicznej wiadomości listę projektów wybranych do finansowania (według liczby uzyskanych punktów) ocenionych przez Radę LGD "Ziemia Zamojska" na posiedzeniu w dniu 18.01.2010r., które złożone zostały w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi", w naborze, którego termin upłynął 3 stycznia 2010r.

Więcej...>>


Wniosek o płatność
Dodano: 29.01.2010

W dniu 28 stycznia 2010 r. został złożony wniosek o płatność ostateczną w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" dotyczący roku 2009 r.


Zawarcie umowy
Dodano: 29.01.2010

W dniu 27 stycznia 2010 r. została zawarta UMOWA PRZYZNANIA POMOCY nr 00029-6932-UM0300007/09 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Sławomira Sosnowskiego - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Jacka Sobczaka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, a Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania "Ziemia Zamojska" reprezentowanym przez Mariana Tadeusza Bernata - Prezesa Stowarzyszenia, Zdzisława Koszela - Skarbnika Stowarzyszenia.

   Załącznik: Zestawienie rzeczowo-finansowe.pdf


Aneks do umowy
Dodano: 20.01.2010

W dniu 18 stycznia 2010 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy nr 00010-6932-UM0300007/09 z dnia 01.09.2009 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego i Wicemarszałka Województwa Lubelskiego - Jacka Sobczaka, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" reprezentowanym przez Mariana Tadeusza Bernata - Prezesa Stowarzyszenia oraz Zdzisława Koszela - Skarbnika Stowarzyszenia. LGD "Ziemia Zamojska" zawnioskowała o zmniejszenie kwoty przyznania pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW 2007-2013 na rok 2009 z kwoty 128 646,64 zł na kwotę 99 354,33 zł.

   Załącznik: Zestawienie rzeczowo-finansowe.pdf


<<Pierwsza <Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna> Ostatnia>>

      Godzina:  godzina
      Data:  data


spik
Skarby Przyrody
i Kultury

unia
EUROPA
Portal Unii Europejskiej

mrirw

PROW

leader
LEADER

mrirw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

fapa
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Copyright © 2009 by LGD Ziemia Zamojska