Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" wita na swojej stronie !!!

 

Aktualności


Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowej w wymiarze 1/5 etatu
Dodano:27.12.2010

W związku z ogłoszonym naborem na stanowisko księgowej w wymiarze 1/5 etatu do pracy w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska", wpłynęła jedna oferta, którą złożyła Pani Bożena Gasik.
Po zapoznaniu się z jej ofertą stwierdzono, że Pani Bożena Gasik spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu. Podczas ustnych testów sprawdzających wiedzę, predyspozycje i umiejętności potwierdziła, iż posiada odpowiednie kwalifikacje. Postanowiono, że zostanie ona zatrudniona na stanowisko księgowej.


Wyniki oceny formalnej wniosków aplikacyjnych na stanowisko księgowej
Dodano:17.12.2010

Informujemy, że w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 29 listopada 2010 r. na stanowisko księgowej w terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymagania formalne. W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko do następnego etapu, tj. rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowała się Pani Bożena Gasik.


Szkolenie w Krasnobrodzie
Dodano:14.12.2010

W dniach 09-10.12.2010 r. w Krasnobrodzie w Ośrodku szkoleniowym Energetyk odbyło się szkolenie na temat: "Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju - działania Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". W szkoleniu wzięło udział 21 osób - lokalni liderzy, pracownicy gmin, pracownicy biura LGD, przedsiębiorcy oraz rolnicy zainteresowani w/w działaniami.
Na szkoleniu zostały omówione działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. W trakcie szkolenia zostały przeprowadzone wykłady oraz warsztaty z zakresu przygotowania ekonomicznego planu finansowego dla działań - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Galeria...>>


Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowej
Dodano: 29.11.2010

OGŁOSZENIE

LGD "Ziemia Zamojska" poszukuje osoby na stanowisko - księgowej (1/5 etatu).

Więcej...>>


Informacja o szkoleniu
Dodano:22.11.2010

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" prowadzi rekrutację na szkolenie, które odbędzie się w dniach 09-10.12.2010 r. w Krasnobrodzie.

Szkolenie będzie obejmowało  zagadnienia związane z lokalną strategią rozwoju, rozliczanie wniosków z zakresu Małych Projektów, wypełnianie wniosków z zakresu Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, Różnicowania działalności nierolniczej. Szkolenie przeznaczone jest dla lokalnych liderów - w tym pracowników gmin zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych, członków organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, osób chętnych do podejmowania inicjatyw w środowisku lokalnym.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na szkolenie przyjmuje biuro Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" Kornelówka 41, 22-424 Sitno, tel. 084 538 95 25,
e-mail biuro@ lgdziemiazamojska.pl.

Liczba miejsc ograniczona.

Przebieg Walnego Zebrania
Dodano:22.11.2010

W dniu 16 listopada 2010 w Kornelówce odbyło się Walne Zebranie Członków. Obrady otworzył Pan Marian Bernat prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska". Przewodniczącą obrad została Pani Dominika Witkowska.  Porządek obrad był następujący:

 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania oraz protokolanta.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady.
 4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady.
 5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia terminu płatności składek członkowskich.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany procedury odwołań od rozstrzygnięć Rady.
 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany procedury wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska".
 8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany procedury oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny wg lokalnych kryteriów wyboru wraz z procedurą zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz zmiany środków na działania osi 4.
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska".
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady.
 12. Wolne wnioski.
  • Podsumowanie roku 2010
  • Zaproszenie członków LGD do udziału w seminarium w Sitnie
  • Przedstawienie planowanych projektów współpracy

W trakcie Walnego Zebrania Członków podjęto 9 uchwał. Dokonano zmian w harmonogramie przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju oraz zmiany limitu środków na działania osi 4. Odwołano również Pana Henryka Krawczuka z pełnionej funkcji w Radzie. Na jego miejsce powołano Pana Stanisława Kapicę.


Walne zebranie członków
Dodano:05.11.2010

Informujemy, że w dniu 16 listopada 2010 roku o godzinie 1300 w siedzibie Biura Stowarzyszenia (w budynku Szkoły Podstawowej w Kornelówce 41) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska".

Serdecznie zapraszamy.


Otwarcie świetlicy wiejskiej w Barchaczowie
Dodano:20.10.2010

W dniu 17 października 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Barchaczowie (gm. Łabunie). Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której dokonano poświęcenia obiektu. Następnie przybyłych gości oraz mieszkańców miejscowości przywitała Pani Elżbieta Kuźma - sołtys miejscowości oraz Pan Stanisław Jędrzejewski - radny gminy Łabunie. Uroczystość uświetniły swymi występami dzieci ze Szkoły Podstawowej w Barchaczowie oraz zespół Barchaczowskie Dzwoneczki. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały słodki poczęstunek dla przybyłych gości. Świetlica wiejska została wyremontowana w ramach projektu pt. "Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Barchaczowie". Projekt realizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi - Osi 4 Leader.

Galeria...>>


Aneks nr 3 do umowy
Dodano:15.10.2010

W dniu 08 października 2010 r. został podpisany aneks nr 3 do umowy nr 00029-6932-UM0300007/09 z dnia 27.01.2010 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego i Wicemarszałka Województwa Jacka Sobczaka, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" reprezentowanym przez Pana Mariana Tadeusza Bernata - Prezesa Stowarzyszenia oraz Pana Dominika Kordysia - Skarbnika Stowarzyszenia.

pdf Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Mocówce
Dodano:08.10.2010

W dniu 3 października 2010 r. o godz. 1530 odbyło się oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Mocówce, które poprzedziła Msza Święta w intencji ww. obiektu i jego użytkowników. Przybyłych gości oraz mieszkańców miejscowości serdecznie powitał Wójt gminy Łabunie Pan Antoni Wojciech Turczyn. W obecności zaproszonych gości dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, złożono podziękowania osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mocówce przygotowały słodki poczęstunek. Świetlica wiejska została wyremontowana w ramach projektu pt. "Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Mocówce na świetlicę wiejską". Projekt realizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi - Osi 4 Leader. Kwota dofinansowania wyniosła 300 009,00 zł.

Galeria...>>


Dożynki Gminno-Parafialne w Horyszowie Polskim
Dodano:16.09.2010

W dniu 5 września odbyły się Dożynki Gminno - Parafialne w Horyszowie Polskim. Organizatorami Dożynek byli: Wójt Gminy Sitno oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska oraz Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Sitnie. W trakcie trwania uroczystości dożynkowych został rozstrzygnięty konkurs "Nasze kulinarne dziedzictwo - przegląd potraw lokalnych z obszaru LGD Ziemia Zamojska". Pierwsze miejsce w konkursie kulinarnym zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Koloni Sitno za potrawę Gołąbki z kaszą gryczaną i ziemniakami z sosem. W trakcie dożynek zaprezentowały się zespoły artystyczne: Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Ludowy Zespołu Śpiewaczy "Kajetanie", "Chór Konsonans" oraz uczniowie Szkoły Podstawowej z Horyszowa Polskiego. Odbyły się także imprezy towarzyszące m.in. wystawa rękodzieła artystycznego. W godzinach wieczornych odbyła się również zabawa taneczne prowadzona przez zespół MAYER HOUSE.

Galeria...>>


Dożynki Gminne w Horyszowie
Dodano:16.09.2010

W dniu 05 września odbyły się Dożynki Gminne w Horyszowie, zorganizowane przez Radę Gminy, Wójta Gminy Miączyn oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą Dziękczynną za zbiory w kościele Parafialnym w Horyszowie. W trakcie trwania dożynek został rozstrzygnięty konkurs kulinarny -zorganizowany przez Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska. Pierwsze miejsce zdobyło KGW Miączyn za potrawę "Pierożki drożdżowe z kaszą jaglaną".
W trakcie trwania imprezy wystąpili m.in.: Zespół młodzieżowy z Horyszowa, kabaret "Szara Eminencja" oraz zespół "Gratis".

Galeria...>>


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska"
Dodano:03.09.2010

W dniu 03 września 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Zamojska", członkowie Rady oceniali złożone projekty w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" w ramach działania "Małe projekty" - projekty zostały ocenione w zakresie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.

pdf Lista ocenionych projektów w ramach "Małe projekty"

Dożynki Gminno - Parafialne w Grabowcu
Dodano:01.09.2010

W dniu 29 sierpnia odbyły się Dożynki Gminno - Parafialne w Grabowcu. Organizatorami Dożynek byli: Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Grabowcu, Wójt Gminy Grabowiec, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska oraz Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu. W trakcie trwania uroczystości dożynkowych został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz konkurs "Nasze kulinarne dziedzictwo - przegląd potraw lokalnych z obszaru LGD Ziemia Zamojska". Pierwsze miejsce w konkursie kulinarnym zajęło Towarzystwo Przyjaciół Grabowca za potrawę Polowe danie żniwne. Odbyły się także imprezy towarzyszące m.in. występy zespołów artystycznych, zaprezentowało się Bractwo Rycerskie z Grabowca, koncert zespołu SERWIS z Białegostoku. Wśród atrakcji były również zabawy i konkursy dla dzieci jak również dla dorosłych.

Galeria...>>


Podsumowanie III w 2010 roku naboru wniosków
Dodano:27.08.2010

W dniu 26 sierpnia o godzinie 1530 zakończony został nabór wniosków w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Małe projekty". W terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 26.08.2010r. do godz. 1530 do Biura LGD wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie operacji.

pdf Zestawienie złożonych wniosków-"Małe projekty"

Piknik rodzinny w Komarowie
Dodano:03.08.2010

W Komarowie Osada odbył się piknik rodzinny pod hasłem Komarowski Uśmiech Lata. Organizatorami pikniku byli: Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie oraz Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska". W trakcie pikniku rozstrzygnięty został konkurs "Nasze kulinarne dziedzictwo - przegląd potraw lokalnych z obszaru LGD Ziemia Zamojska". Do konkursu zostało zgłoszonych 7 potraw. Komisja oceniała wygląd potrawy, walory smakowe, związek dania z regionem i tradycjami. Pierwsze miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Komarowa Wieś za potrawę kotlety z kaszy gryczanej z mięsem i napój z palonego cukru. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia oraz nagrody pocieszenia. W trakcie imprezy zaprezentowały swoje umiejętności wokalne zespoły Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Komarów. Publiczność rozweselał Kabaret Szara Eminencja. Odbyły się również koncerty zespołów: Stah, Duja Band. Gwiazdą wieczoru był zespół Maxel. Po zakończeniu pikniku odbyła się zabawa pod gwiazdami z zespołem Combat. Wśród atrakcji były również zabawy i konkursy dla dzieci jak również dla dorosłych.

Galeria...>>


Aneks nr 2 do umowy
Dodano:29.07.2010

W dniu 15 lipca 2010 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy nr 00029-6932-UM0300007/09 z dnia 27.01.2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego i Członka Zarządu Województwa Marka Flasińskiego, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" reprezentowanym przez Mariana Tadeusza Bernata - Prezesa Stowarzyszenia oraz Dominika Kordysia - Skarbnika Stowarzyszenia.

Załącznik:
pdf Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe
Dodano:27.07.2010

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" informuje, że w dniu 6 sierpnia 2010 r. o godz. 1300 w Kornelówce, w siedzibie Biura LGD odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat: Zmiany legislacyjne oraz zasady rozliczania wniosków w ramach działania "Małe projekty" Osi 4 Leader.

Serdecznie zapraszamy.

pdf Program spotkania informacyjnego

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska"
Dodano:26.07.2010

W dniu 23 lipca 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Zamojska", członkowie Rady oceniali złożone projekty w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - projekty zostały ocenione w zakresie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.

pdf Lista ocenionych projektów w ramach "Odnowa i rozwój wsi"

Podsumowanie naboru wniosków
Dodano:21.07.2010

W dniu 16 lipca o godzinie 1530 zakończony został nabór wniosków w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi". W terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 16.07.2010r. do godz. 1530 do Biura LGD wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie operacji.

pdf Zestawienie złożonych wniosków-"Odnowa i rozwój wsi"

Małe projekty-ogłoszenie o III naborze wniosków
Dodano:20.07.2010

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" informuje o III naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy: w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe projekty" objętego PROW 2007 - 2013.

Więcej...>>


Wpłynął pierwszy wniosek w ramach działania Odnowa i rozwój wsi
Dodano:13.07.2010

W dniu 13 lipca 2010 r. wpłynął pierwszy wniosek w trwającym naborze wniosków w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Wnioskodawcą jest gmina Sitno.


Jarmark Kiliana
Dodano:12.07.2010

W dniach od 08 - 11 lipca 2010 r.odbył się Jarmark Kiliana. Uroczyste otwarcie Jarmarku nastąpiło w czwartek. Coroczny Skierbieszowski Jarmark Kiliana ma za sobą już ponad 100-letnią tradycję, w tym roku trwał 4 dni. Organizatorami tegorocznego Jarmarku były: Urząd Gminy Skierbieszów, Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie oraz Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska. Tradycja Kiliańska wiąże się przede wszystkim z handlem. Organizatorzy dbają również o oprawę artystyczną imprezy. Swoje umiejętności wokalne prezentują młodsi i starsi uczestnicy Jarmarku. W tym roku Jarmark Kiliana uświetnili swymi występami m.in. zespół RADIOFONIA ze Skierbieszowa, BELFAST "Boney'M Show", zamojskie Bractwo Rycerskie, Andrzej Rosiewicz, Elektryczne Gitary, Mezo. W sobotę odbyły się pokazy ginących rzemiosł: prezentacja tłoczenia oleju metodą tradycyjną, pokaz wytwarzania naczyń glinianych.
W ostatnim dniu zaprezentowały się ludowe zespoły śpiewacze z terenu gminy Skierbieszów, wystąpiła również Orkiestra Dęta z gminy Mełgiew. W godzinach popołudniowych przeprowadzony został konkurs na potrawę lokalną "Nasze kulinarne dziedzictwo" zwyciężczynią konkursu została Pani Beata Borys. Nagrody w konkursie ufundowało Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska.

Więcej...>>


Wystawa w Sitnie
Dodano:06.07.2010

W dniach 2-4 lipca w Sitnie odbyła się XXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Targi te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Duża liczba maszyn, ciągników, zwierząt, wystawców przyciągnęła licznie zwiedzających. Do Sitna przyjeżdżają firmy z całej Polski, aby przedstawić rolnikom najnowsze oferty produkowanych maszyn i urządzeń oraz środków do produkcji rolnej i hodowli.

Więcej...>>


<<Pierwsza <Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna> Ostatnia>>

      Godzina:  godzina
      Data:  data


spik
Skarby Przyrody
i Kultury

unia
EUROPA
Portal Unii Europejskiej

mrirw

PROW

leader
LEADER

mrirw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

fapa
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Copyright © 2009 by LGD Ziemia Zamojska