Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" wita na swojej stronie !!!

 

Aktualności


Odnowa i rozwój wsi-ogłoszenie o naborze wniosków
Dodano: 23.11.2009

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" informuje o I naborze wniosków w 2009 roku o przyznanie pomocy: w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007 - 2013.

Więcej...>>


Aneks do umowy ramowej
Dodano: 18.11.2009

W dniu 6 listopada 2009 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy nr UM03-6933-UM030000/09 z dnia 27 maja 2009 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego i Wicemarszałka Województwa Lubelskiego - Jacka Sobczaka, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" reprezentowanym przez Mariana Tadeusza Bernata - Prezesa Stowarzyszenia, oraz Zdzisława Koszela - Skarbnika Stowarzyszenia. LGD "Ziemia Zamojska" zawnioskowała o:

  1. Zmianę harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz zmiany limitów środków na działania osi 4,
  2. Zmianę procedury oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zmiany procedury odwołań od rozstrzygnięć Rady,
  3. Zmianę procedury wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania.

LGD "Ziemia Zamojska" ogłasza nabór ofert na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Turystyki
Dodano: 18.11.2009

Przedmiotem zamówienia są prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Turystyki dla terenu LGD "Ziemia Zamojska".

Dokument ten powinien zawierać min.: następujące elementy:

  • charakterystykę obszaru pod względem atrakcyjności turystycznej
  • wizję strategiczną
  • założenia i cele strategiczne w zakresie charakterystyki obszaru
  • wskazanie zadań strategicznych oraz ich realizację i monitoring.

Oferty prosimy przesyłać na adres: Biuro Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska
Kornelówka 41, 22-424 Sitno lub na adres e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl


Aneks do umowy
Dodano: 17.11.2009

W dniu 3 listopada 2009 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy nr 00010-6932-UM0300007/09 z dnia 01.09.2009 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego i Wicemarszałka Województwa Lubelskiego - Jacka Sobczaka a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" reprezentowanym przez Mariana Tadeusza Bernata - Prezesa Stowarzyszenia oraz Zdzisława Koszela - Skarbnika Stowarzyszenia. . LGD "Ziemia Zamojska" zawnioskowała o zmniejszenie kwoty przyznania pomocy w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013 na rok 2009 z kwoty 207 323 zł na kwotę 128 646,64 zł.

   Załącznik: Zestawienie rzeczowo-finansowe.pdf


Zaproszenie na szkolenie

Uprzejmie informujemy, że LGD "Ziemia Zamojska" organizuje bezpłatne szkolenia dla członków Rady, Zarządu i pracowników Stowarzyszenia.
Pierwsze szkolenie dla członków Zarządu i pracowników Stowarzyszenia odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2009 r. w Kornelówce. Program szkolenia będzie dotyczył Zarządzania Projektami w kontekście PROW 2007-2013.
Drugie szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2009 r. w Kornelówce. Tematem szkolenia będzie Zarządzanie Projektami w kontekście PROW   2007-2013. Szkolenie będzie składało się z części teoretycznej i praktycznej.

Serdecznie zapraszamy


Podpisanie umowy

Dnia 01 września 2009 r.  w  została zawarta UMOWA PRZYZNANIA POMOCY nr 00010- 6932-UM300007/09 w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Sławomira Sosnowskiego - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Jacka Sobczaka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego a Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania "Ziemia Zamojska" reprezentowanym przez Mariana Tadeusza Bernata - Prezesa Stowarzyszenia, Zdzisława Koszela - Skarbnika Stowarzyszenia.

   Załącznik: Zestawienie rzeczowo-finansowe.pdf


<<Pierwsza <Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna> Ostatnia>>

 

      Godzina:  godzina
      Data:  data


spik
Skarby Przyrody
i Kultury

unia EUROPA
Portal Unii Europejskiej

mrirw

PROW

leader LEADER

mrirw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

fapa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Copyright © 2009 by LGD Ziemia Zamojska