Prace remontowo – konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew

Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze zrealizowało projekt pod nazwą „prace remontowo – konserwatorskie obelisku KOLOS w miejscowości Kraczew”. W ramach operacji zdemontowano gzymsy nakryw, okładziny, postument. Wykonano …

Budowa obiektów rekreacyjnych małej architektury w miejscowościach Krasne i Wierzba

Gmina Stary Zamość zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa obiektów rekreacyjnych małej architektury w miejscowościach Krasne i Wierzba”. W ramach operacji w Wierzbie zamontowano ławki betonowe, stojaki …

„Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach w celu odtworzenia funkcji kulturalno – społecznej”

Gmina Łabunie zrealizowała projekt pod nazwą „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach w celu odtworzenia funkcji kulturalno – społecznej”. Celem operacji było ożywienie społeczno-kulturalne mieszkańców …

„Budowa wiatrołapu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i docieplenie budynku Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich”.

Gmina Sułów zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa wiatrołapu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i docieplenie budynku Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich”. Celem operacji było zwiększenie …