Zakup samochodu 9 osobowego w celu podjęcia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dla mieszkańców i turystów.

Mieszkaniec Gminy Łabunie pozyskał dofinansowanie w wysokości 80 000 zł. utworzenie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego …