Konkurs!

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się: domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury. http://nck.pl/…/315716-oglaszamy-nabor-wnioskow-do-program…/