Smaki i atrakcje Ziemi Zamojskiej

Informujemy o rozpoczęciu realizacji zadania publicznego pt. Smaki i atrakcje Ziemi Zamojskiej, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach zadania zaplanowano szereg warsztatów w każdej gminie objętej działaniem LGD Ziemia Zamojska, publikację nt. produktów lokalnych z naszego obszaru oraz dwa spoty promujące produkty lokalne i turystykę wiejską.