Walne Zebranie Członków

Dzisiaj w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska. Obrady poprowadziła Pani Dominika Witkowska – Prezes Stowarzyszenia LGD. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej za 2023 r., jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi za ubiegły rok oraz omówiono sprawy bieżące dotyczące działalności i funkcjonowania Stowarzyszenia. Powołano także członków Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję:

Zarząd:

 1. Dominika Witkowska – Prezes
 2. Piotr Pyś – I Wiceprezes
 3. Joanna Lalik – II Wiceprezes
 4. Andrzej Goch – Skarbnik
 5. Justyna Rubacha – Sekretarz
 6. Rafał Kodeniec – Członek Zarządu
 7. Marta Radzik – Członek Zarządu
 8. Stanisław Jędrusina – Członek Zarządu
 9. Sebastian Pełech – Członek Zarządu

Rada:

 1. Teresa Twardziszewska – Przewodnicząca Rady
 2. Elżbieta Czarny – Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Krzysztof Paszko
 4. Zdzisława Cyc
 5. Jarosław Stoń
 6. Tomasz Nowaczewski
 7. Danuta Bosiak
 8. Mariusz Poźniak
 9. Wojciech Gardyga
 10. Irena Hrycuniak
 11. Adam Greszta

Komisja Rewizyjna:

 1. Magdalena Sienkiewicz – Karwacka – Przewodnicząca Komisji
 2. Dorota Mazur – Wiceprzewodnicząca
 3. Elżbieta Kuźma
 4. Adam Niemiec
 5. Piotr Harczuk

Zapraszamy do obejrzenia galerii https://www.facebook.com/photo?fbid=698798702443100&set=pcb.698813885774915