Warsztaty kulinarne Gotuj z Ziemią Zamojską

W dniach 6 – 17 listopada br. został przeprowadzony cykl 9 warsztatów kulinarnych “Gotuj z Ziemią Zamojską”. Tematem przewodnim zorganizowanych warsztatów były produkty lokalne i ich wykorzystanie w kuchni. Uczestnicy warsztatów przygotowywali potrawy pod czujnym okiem kucharza Pana Marcina Sikory. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach projektu współpracy “Innowacyjność Społeczności Wiejskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.