Warsztaty kulinarne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza mieszkańców obszaru LGD na bezpłatne warsztaty kulinarne „Gotuj z Ziemią Zamojską”

Terminy i miejsca warsztatów kulinarnych:

– 06.11.2023 r. – Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Sitno 72;

– 07.11.2023 r. – Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu, ul. Rynek 6;

– 08.11.2023 r. – Izba Muzealna w Barchaczowie gm. Łabunie, Barchaczów 37;

– 09.11.2023 r. – Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu, Stary Zamość 5A;

– 13.11.2023 r. – Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie, Sułów 143;

– 14.11.2023 r. – Świetlica wiejska w Komarowie-Wsi, Komarów-Wieś 62, gm. Komarów-Osada;

– 15.11.2023 r. – Dzienny Dom Senior+, Krzak 54B, gm. Nielisz;

– 16.11.2023 r. – Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie, ul. Zielona 3;

– 17.11.2023 r. – remiza w Miączynie, Miączyn 94.

Rozpoczęcie warsztatów w danych dniach od godziny 9.00. Każdy z warsztatów potrwa ok. 5 godz. Na warsztatach uczestnicy wykonają 4-5 potraw na bazie produktów lokalnych. Każda grupa warsztatowa liczyć będzie maksymalnie 10 osób (mieszkańców obszaru). W przypadku dużego zainteresowania decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr tel. 843072207/ 884703220 lub przez email: biuro@lgdziemiazamojska.pl

Zadanie realizowane w ramach projektu współpracy pn. „Innowacyjność Społeczności Wiejskiej” o akronimie INNNETWORK współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.