Gotuj z Ziemią Zamojską

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Zamojska” wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Ziemia Siedlecka oraz Bialskopodlaską LGD realizuje projekt współpracy pn. Innowacyjność Społeczności Wiejskiej (INNETWORK). W ramach współpracy powstał spot Gotuj z Ziemią Zamojską. Zaprezentowany poniżej film stanowi promocję lokalnej kuchni. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Zapraszamy do oglądania