„Urządzenie i porządkowanie terenu zielonego w miejscowości Komarów – Osada w celu nadania funkcji kulturalnych i społecznych”

Gmina Komarów – Osada zrealizowała projekt pod nazwą „Urządzenie i porządkowanie terenu zielonego w miejscowości Komarów – Osada w celu nadania funkcji kulturalnych i społecznych”. Operacja obejmowała zagospodarowanie terenu oraz wykonanie altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem wewnątrz i opaską z kostki betonowej oraz nasadzenia. Kwota dofinansowania wyniosła 38 178 zł. Dofinansowanie Gmina Komarów – Osada pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

2023.04.24