Spotkania konsultacyjne dotyczące nowej strategii rozwoju na lata 2023-2027