Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD Ziemia Zamojska

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), w nowej perspektywie finansowej, prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety. LSR jest dokumentem strategicznym, tworzonym oddolnie dla spójnego obszaru w partnerstwie trzech sektorów tj. publicznego, społecznego i gospodarczego. Państwa udział w pracach nad określeniem kierunku rozwoju obszaru jest bardzo ważny. Przedstawione propozycje pozwolą na przeprowadzenie szczegółowej diagnozy obszaru, lokalnych potrzeb i wyzwań jakie przed nami stoją.
Uzyskane opinie i sugestie, będą pomocne w przygotowaniu LSR Ziemi Zamojskiej na lata 2021 – 2027.

Ankieta znajduje się pod linkiem:

https://forms.gle/LQkxGXTv4S3vcE8P7