Rozstrzygnięcie posiedzenia Rady

W dniu 26 maja 2022 roku w Kornelówce odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano wyboru operacji do finansowania w ramach naboru 2/2022. Poniżej podaje się do wiadomości listy operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do finansowania.

Lista operacji zgodnych z LSR nabór 2/2022

Uchwała Rady w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2022

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2022

Protokół z posiedzenia Rady