Konsultacje

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Zamojska” informuje o rozpoczęciu konsultacji zmian w planie działania oraz budżecie. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 6 czerwca 2022 roku do godziny 12.00, drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl, osobiście lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Proponowane zmiany zostały wyszczególnione kolorem czerwonym.

Budżet

Plan działania

Wykaz proponowanych zmian

Formularz zgłaszania uwag