Posiedzenie Rady

Informujemy, ze w dniu 14 lutego 2022 r. od godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD mające na celu rozpatrzenie złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2022 – Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Posiedzenie Rady odbędzie się w siedzibie Biura LGD „Ziemia Zamojska”, Kornelówka 41, 22-424 Sitno (budynek Szkoły Podstawowej).

Planowany program posiedzenia Rady:

  1. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2022.
  2. Ocena zgodności wniosków z PROW na lata 2014-2020, LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru.
  3. Wybór operacji do finansowania.