Utworzenie świetlicy wiejskiej w m. Nowa Kolonia Horyszów Polski

Gmina Sitno zrealizowała projekt pn. „Utworzenie świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie robót wykończeniowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Nowa Kolonia Horyszów Polski”. Zakres operacji obejmował utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Przedsięwzięcie obejmowało roboty wykończeniowe w świetlicy m.in. wykonanie posadzki z płytek gres, położenie glazury na ścianach, malowanie tynków, docieplenie elewacji oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  Wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła 116 761,46 zł. Dofinansowanie Gmina Sitno pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

2021.10.28