Podjęcie działalności gospodarczej na terenie gminy Nielisz

Mieszkaniec  gminy Nielisz dzięki pozyskanemu dofinansowaniu za pośrednictwem LGD Ziemia Zamojska utworzył działalność gospodarczą  pn. „Piotr Komajda – Usługi Geodezyjne”. Otrzymane wsparcie finansowe, w  ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wysokości 80 000 zł., umożliwiło zakup niezbędnego sprzętu oraz utworzenie jednego miejsca pracy.

2021.07.26