Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Kulików

Gmina Sułów zrealizowała projekt pn. „Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Kulików”. W ramach realizacji operacji została wybudowana nowa ogólnodostępna siłownia zewnętrzna. Zostało zamontowanych 6 urządzeń do ćwiczeń fizycznych. Wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła 34 233,36 zł. Dofinansowanie Gmina Sułów pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

2021.07.27 Siłownia Kulików